Thể LoạI Sân sau


Sân sau

Cây trong chậu | Cây sân nhỏ cho hoa ngoài trời, hương thơm và sân trong

Đây là thỏa thuận đối với các cây trồng trong chậu, mỗi ban công, sân trong và sân trong có thể sử dụng ít nhất một container trồng cây nhỏ trong sân. Những cây container này cao từ 3 ′ đến 8 ′ feet và dễ dàng di chuyển nếu cần. chậu mang lại chiều cao cho diện tích nhỏ và không gian chật, đặc biệt là trên ban công.
ĐọC Thêm