Thể LoạI Phân trộn

Làm trà trộn: Nó là gì và bạn sử dụng nó như thế nào?
Phân trộn

Làm trà trộn: Nó là gì và bạn sử dụng nó như thế nào?

Ngày nay, ngày càng có nhiều người làm vườn tìm kiếm các giải pháp thay thế tự nhiên cho phân bón thương mại và các chất cải tạo đất. Nhiều người đã nhận thấy rằng trà ủ là một lựa chọn tuyệt vời để nuôi dưỡng cây trồng và bổ sung đất. Trà ủ là gì? Nó làm gì? Bạn sử dụng nó như thế nào? Còn trà ủ trùn quế thì sao?

ĐọC Thêm

Phân trộn

Ủ lá: Phân bón hữu cơ thông minh

Tóm lại: Ủ lá, tạo ra một loại phân hữu cơ “cây trồng” có giá trị mà không nên lãng phí. Gieo và phủ lá vào bãi cỏ có thể giúp cải thiện chất lượng cỏ và sức sống. Câu hỏi: Vào mùa thu, chúng ta nhận được hàng đống lá. Tốt nhất là bạn nên cào lá - điều mà tôi ghét và tốn thời gian - và tạo một đống phân trộn, chạy máy cắt trên chúng để làm phân trộn lá hoặc để chúng nằm ở đâu.
ĐọC Thêm
Phân trộn

Cách tạo thùng ủ cuối cùng và lợi ích của việc ủ phân

Thùng ủ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế ngày nay, khi nhiều người chấp nhận cuộc sống xanh hơn. Với rất nhiều lựa chọn có sẵn, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu một đống phân trộn. Bất kể bạn đang ở nhà hay ở chung cư, bạn đều có thể ủ phân. Thùng ủ mang lại nhiều lựa chọn tuyệt vời. Đó là một cách tuyệt vời để tái chế và thu dọn thức ăn thừa.
ĐọC Thêm
Phân trộn

Làm trà trộn: Nó là gì và bạn sử dụng nó như thế nào?

Ngày nay, ngày càng có nhiều người làm vườn tìm kiếm các giải pháp thay thế tự nhiên cho phân bón thương mại và các chất cải tạo đất. Nhiều người đã nhận thấy rằng trà ủ là một lựa chọn tuyệt vời để nuôi dưỡng cây trồng và bổ sung đất. Trà ủ là gì? Nó làm gì? Bạn sử dụng nó như thế nào? Còn trà ủ trùn quế thì sao?
ĐọC Thêm