Thể LoạI Gardenia

Phân bón Gardenia: Cho cây Gardenia ưa axit
Gardenia

Phân bón Gardenia: Cho cây Gardenia ưa axit

Là một chi thực vật có hoa từ họ Rubiaceae (cà phê), các loài Gardenia được đánh giá cao bởi những bông hoa thơm, màu trắng kem tinh tế và những tán lá xanh đậm hấp dẫn. và tính nhạy cảm cao với bệnh tật, hoa đẹp và tán lá bóng của chúng tạo nên sự chú ý nhiều hơn cho chúng.

ĐọC Thêm

Gardenia

Cây Gardenia - Cách Chăm sóc Cây dành dành

Lần đầu tiên tôi bắt đầu học về chăm sóc cây dành dành hơn 45 năm trước. Vào thời điểm tôi làm việc tại một vườn ươm phong lan, bên kia đường, ông Landrum đã trồng hàng nghìn cây bơ ghép, cây xoài và bụi cây dành dành. Cây dành dành được ghép trên gốc ghép Gardenia thunbergia. Ông già Landrum đã trồng tất cả các cây của mình trong các thùng gallon, đặt trên gạch.
ĐọC Thêm
Gardenia

Phân bón Gardenia: Cho cây Gardenia ưa axit

Là một chi thực vật có hoa từ họ Rubiaceae (cà phê), các loài Gardenia được đánh giá cao bởi những bông hoa thơm, màu trắng kem tinh tế và những tán lá xanh đậm hấp dẫn. và tính nhạy cảm cao với bệnh tật, hoa đẹp và tán lá bóng của chúng tạo nên sự chú ý nhiều hơn cho chúng.
ĐọC Thêm