Thể LoạI Lớp bao phủ bề mặt

Wedelia Trilobata Care: Trồng cây Sphagneticola phủ lớp phủ
Lớp bao phủ bề mặt

Wedelia Trilobata Care: Trồng cây Sphagneticola phủ lớp phủ

Wedelia hay Sphagneticola trilobata (sfag-net-TEE-koh-luh try-lo-BAY-tuh) được biết đến với tên thông thường là: Singapore DaisyCreeping OxeyeTrailing DaisyBay Biscayne Loại thảo mộc lâu năm này là một thành viên của họ Hoa bách hợp Asteraceae và có từ: Trung Mỹ: CaribbeanMexic Loại cây này đã lan rộng khắp bang Florida, nhưng nó phổ biến ở miền nam và trung tâm Florida.

ĐọC Thêm

Lớp bao phủ bề mặt

Wedelia Trilobata Care: Trồng cây Sphagneticola phủ lớp phủ

Wedelia hay Sphagneticola trilobata (sfag-net-TEE-koh-luh try-lo-BAY-tuh) được biết đến với tên thông thường là: Singapore DaisyCreeping OxeyeTrailing DaisyBay Biscayne Loại thảo mộc lâu năm này là một thành viên của họ Hoa bách hợp Asteraceae và có từ: Trung Mỹ: CaribbeanMexic Loại cây này đã lan rộng khắp bang Florida, nhưng nó phổ biến ở miền nam và trung tâm Florida.
ĐọC Thêm