Thể LoạI Cây

Chăm sóc cây Crepe Myrtle: Mẹo trồng cây Crepe Myrtle
Cây

Chăm sóc cây Crepe Myrtle: Mẹo trồng cây Crepe Myrtle

Đây là thỏa thuận về dịch vụ chăm sóc Crepe Myrtle. Cây Crepe Myrtle (Lagerstroemia indica) là một giống cây rất thành công cho bất kỳ sân vườn nào ở miền nam Hoa Kỳ (khu vực chăm sóc của USDA từ 6 đến 9). Nó đẹp quanh năm với nhiều hoa rực rỡ và lá xanh tốt vào mùa xuân và Trên nhiều giống cây Crepe Myrtle, lá chuyển sang màu rực rỡ vào mùa thu.

ĐọC Thêm

Cây

Spike Moss Plant: Cách trồng và chăm sóc Selaginella

Selaginella pulcherrima sell-lah-gi-NEL-uh, pul-KAIR-ih-muh có nghĩa là một loài thực vật xinh đẹp giống cây Selago nhỏ, người ta thường gọi loài cây này là “rêu gai” do đặc tính của nó là rêu, thấp, giống như rêu. sinh trưởng và tạo bào tử như dương xỉ để sinh sản. Hầu hết các giống không cao quá vài inch.
ĐọC Thêm