Thể LoạI Vườn trên giường


Vườn trên giường

Tại sao chiếc giường trong vườn cao này được làm đúng cách

Lên luống trong vườn là cách trồng rau rất phổ biến với đủ kiểu dáng. Chiếc giường nâng trong hình này thực sự được thực hiện đúng. Tôi muốn chia sẻ ngắn gọn lý do tại sao tôi lại nghĩ như vậy! Có rất nhiều hướng dẫn làm vườn trên luống cao trên mạng, với nhiều cách tiếp cận. Nhưng chiếc giường nâng này có vẻ như nó đã làm đúng mọi thứ.
ĐọC Thêm